Kennismaking

Voordat je een coach benadert loop je eerst tegen je probleem op. Daar kan je lang mee lopen of kort. Op een gegeven moment ervaar je echter een hulpvraag waar je aan wilt, of zelfs móet, werken omdat het je teveel belemmert. Deze herkenning en erkenning zijn processen die moeten rijpen. Maar laat het je niet te lang belemmeren in je functioneren. Dat is nergens voor nodig. Roep hulp in zodra het jouw moment is en wanneer jij er aan toe bent. Beta Coaching staat open voor alle vragen, op alle vlak, zowel privé als zakelijk. Het eerste contact met Beta Coaching bestaat uit de kennismaking. Hierin is het noodzakelijk dat gecoachte en coach elkaar verstaan.

Wanneer je bij Beta Coaching aanklopt voor advies heb je al een belangrijke eerste stap genomen. De tweede belangrijke stap is het kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontdekken we of we met elkaar in zee kunnen en willen. Wanneer het niet klikt, wat overigens zelden voorkomt, nemen we afscheid van elkaar.

Wat Beta Coaching belangrijk vindt bij een coachingstraject is veiligheid, vrijwilligheid, positieve verwachtingen, wederzijds respect en openheid. Deze principes gelden voor zowel de coach als de gecoachte.