Werkwijze

Ieder mens is uniek. Beta Coaching biedt dan ook geen standaard coachingstrajecten aan. Beta Coaching vindt het belangrijk om tot de juiste probleemstelling te komen die bij de gecoachte past. Hierbij is een goede klik tussen de gecoachte en de coach onontbeerlijk. Je kan via je HRM-afdeling bij Beta Coaching terecht komen, maar je kan uiteraard ook zelf aankloppen. Voor alles geldt: Beta Coaching hanteert strikte inhoudelijke geheimhouding over de gesprekken die worden gevoerd. Beta Coaching gaat uit van de kracht van de zelfdenkende beta-professional. Als je via je HRM-afdeling een coachingstraject bent gestart, verwacht Beta Coaching dat je zelf een eventuele terugkoppeling verzorgt. Beta Coaching maakt gebruik van de volgende stappen: