Over

Beta Coaching ondersteunt beta’s van HBO+ niveau in hun persoonlijke ontwikkeling. Omgevingsfactoren vragen immers soms meer vaardigheden dan alleen technisch inhoudelijke kennis. Als technisch expert verstaat Beta Coaching de “taal” van de engineer en heeft voor deze ondersteuning een speciale tool ontwikkeld die aansluit bij een rationele denkwijze. In individuele coachings-trajecten wordt gewerkt aan die facetten die aandacht vragen. Beta Coaching helpt verbinding te leggen met andere disciplines om als completer mens te kunnen functioneren in deze maatschappij. Beta Coaching biedt daarmee niet alleen langdurige meerwaarde voor de klant, maar ook voor de organisatie waarin deze werkt.