Beta coaching tool

Net zoals technische vraagstukken met analytische methodes worden opgelost, maakt ook coaching gebruik van methodieken. Beta Coaching heeft zich gespecialiseerd in ontwikkelingsgerichte coaching. Hierbij hanteert Beta Coaching gereedschappen die de beste aansluiting hebben met rationeel denkende professionals, wat technici zijn. Beta Coaching gebruikt bestaande tools, maar past die aan de belevingswereld van beta’s aan. Dat is waar Beta Coaching zich onderscheidt ten opzichte van andere coaches. Beta Coaching gaat uit van de VORK methode. Hiermee wordt op projectachtige wijze de eigen vraag in kaart gebracht met een begin- en eindsituatie. In regeltechnische termen zou dat ‘ist-’ en ‘sollwert’ heten. De terugkoppeling, waar in regeltechnische termen sprake van is, gebeurt via de zelfsturing. In de loop van het traject blijkt de identiteit een belangrijke rol te spelen om van de ‘ist-‘ naar de ‘sollwert’ te komen. Hierbij kunnen grotere levensvragen een rol spelen. Belangrijk in de benadering van Beta Coaching is dat de vraag van de gecoachte centraal staat, centraal blijft en beantwoord wordt.