Methodieken

Beta Coaching hanteert, waar dat kan, bestaande tools. Veel van de gangbare tools behoeven een vertaling naar de belevingswereld en het taalgebruik van beta’s. Dat is waar Beta Coaching zich onderscheidt ten opzichte van andere coaches. Beta Coaching hanteert zelf ontwikkelde zogenaamde associatiekaarten gericht op technici en wetenschappers. De ervaring is dat bèta’s zich onderscheiden door bovengemiddelde cognitieve vaardigheden waarbij abstract denken meestal geen probleem is. De toegang tot de emotielaag kan lastig zijn. Bekende beelden helpen dan om de verbinding te maken.