Wanneer coaching

Coaching is niks anders dan hulp inschakelen als je met vragen zit. Coaching gaat echter wel verder dan alleen het oplossen van een vraag. Bij coaching gaat het om vaardigheden. Voor het ontwikkelen van technische vaardigheden volgt men een opleiding. Veel sociale vaardigheden, zoals communicatie, samenwerken en management laten zich niet in een theoretische cursus onder de knie krijgen. Het omgaan met vragen over het eigen functioneren heeft niet iedereen geleerd of zich eigen gemaakt. Voor het leren van deze meer sociale vaardigheden kan een coachingstraject een oplossing zijn. Coaching kan helpen je te ontwikkelen tot een completer mens waarin technische en sociale vaardigheden in balans zijn.