Home

Beta Coaching ondersteunt beta’s van HBO+ niveau in hun persoonlijke ontwikkeling. Door de technische achtergrond van Beta Coaching ‘verstaat’ Beta Coaching de taal van de technicus, zijn beweegredenen en zijn handelswijze. Beta Coaching wil een veilige omgeving bieden waar alle vragen gesteld kunnen worden. Of dit nu op zakelijk of op privé vlak ligt.

Beta Coaching biedt inspiratie voor Beta’s.