Verkenning: vaststellen van de vraagstelling

Na een eventuele formele toestemming van je opdrachtgever volgt de invulling van het coachtraject. Als eerste wordt in een gesprek verkend welke facetten meespelen. Je stelt in overleg met de coach vast wat de vraag wordt die de komende keren centraal zal staan. Hierbij wordt met name gelet of de vraag voldoet aan de SMART criteria zoals die bij een project gelden (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Jij en jouw vaardigheden zijn hierin leidend.

De onderzoeksfase heeft tot doel inzicht te verschaffen in de aspecten die meespelen in de vraagstelling. Eventuele belemmeringen om de vraag te beantwoorden worden vastgesteld en opgelost. Je leert waar je eigen vaardigheden liggen en hoe je die bij het beantwoorden van de vraag kan inzetten. Ook andere hulpbronnen staan hierbij ter beschikking.