Technici

Technici en wetenschappers

In werksituaties in technisch hoogwaardige omgevingen is een analytische, rationele, benadering van technische vraagstukken een vereiste. Anders wordt het als er in teamverband prestaties moeten worden geleverd. Dan zijn meerdere disciplines gewenst dan alleen maar de rationele. Tact, diplomatie, inlevings- en incasseringsvermogen zijn er enkele. Het optimaal functioneren binnen sociale netwerken, hetzij zakelijk hetzij privé, vraagt nogal wat van een mens. Soms lukt dat, maar soms kan ook wat hulp worden gebruikt om de ‘zachtere’ disciplines wat meer in balans te brengen met de puur rationele karaktereigenschappen die hoog opgeleide, zelfstandig denkende, professionals vaak eigen zijn.

Oprichter van Beta Coaching, Bas Gravendeel, heeft tijdens zijn promotie de wetenschappelijke wereld ervaren. Daarnaast heeft hij als leidinggevende in innovatieve omgevingen verschillende kanten van hoog opgeleide medewerkers leren kennen. Juist omdat Bas zélf een technicus is, herkent hij de vragen waar hoog opgeleide bèta’s tegen aanlopen. Iedere professional heeft zijn eigen verhaal en iedere professional heeft zijn eigen vragen in verschillende fases van zijn leven. Soms is het prettig deze vragen met een neutrale, maar betrokken, sparring partner te delen en met hem te werken aan knelpunten die worden ervaren. Beta Coaching gaat daarbij uit van de kracht en de unieke kenmerken van de persoon zelf.