Werkwijze

Beta Coaching is gericht op het realiseren van daadwerkelijke gedragsverandering bij technisch georiënteerde medewerkers. Beta Coaching heeft hierbij een voorsprong ten aanzien van de standaard coachingsbureau’s. Beta Coaching kent immers beide werelden: die  van de rationele analyticus en de emotionele sociale mens. De verbinding tot stand brengen tussen deze twee kanten is een belangrijk onderdeel van het coachproces. De gecoachte medewerker komt, al dan niet gestuurd door zijn leidinggevende, met de vraag voor een coachingstraject bij de HRM–professional. Deze neemt contact op met Beta Coaching. Daarna volgt een intakegesprek. De medewerker en de coach koppelen naar de HRM professional terug of zij elk een basis zien voor een coachingstraject. Hierna stelt Beta Coaching een offerte op en besluit de HRM-professional over het al dan niet doorgaan van het traject.

Beta Coaching hanteert strikte inhoudelijke geheimhouding over de gesprekken die worden gevoerd met de gecoachte medewerker. Beta Coaching gaat uit van vijf of zes sessies. Beta Coaching gaat uit van de kracht van de zelfdenkende beta-professional. Terugkoppeling gebeurt louter via de gecoachte medewerker naar de HRM-professional. Na deze serie gesprekken wordt bepaald of, en hoe, het traject wordt vervolgd.